TŘÍDY

Fotografie třídních kolektivů jsou prozatím převzaté ze školního roku 2021/22 a jsou tedy neaktuální (jiní učitelé, žáci apod.). Na aktualizaci pracujeme.

0.A

1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

4.B

4.C

5.A

5.B

5.C

6.A

6.B

7.A

7.B

8.A

8.B

9.A

9.B