METODIK PREVENCE

Co je to rizikové chování?

„Takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu  zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost.“ (Miovský - Prevence rizikového chování ve školství I. 2015)

Základní formy rizikového chování jsou v Metodickém doporučení k primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních rozděleny:

Metodik prevence rizikového chování Mgr. Robert Šmétka

kontakt: robert.smetka@zszamberk.cz

odkaz na Krajské centrum primární prevence: https://www.pppuo.cz/kontakty-kcpp

MPP 2022-2023.pdf

Minimální preventivní program naší školy