GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk.

Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je Jiří Dytrt, tel.: +420 608 763 102, e-mail: JDytrt@seznam.cz