AKTUALITY

Zápis do prvních tříd

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku, včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok.

K zápisu je vhodné se přihlásit předem elektronicky na školním webu www.zszamberk.cz (odkaz „Zapsat dítě online“).

Zde si může zákonný zástupce předvyplnit:

A je hotovo. Téměř. Vyplněnou přihlášku je pak nutno podepsanou doručit do školy. Pokud nemáte možnost si dokument vytisknout, vyřešíme to na místě.

Osobní doručení je nejvhodnější varianta, ale máte možnost dodat i dalšími způsoby:

K zápisu přijďte nejlépe i s dítětem (s sebou rodný list!). Děti se budou fotit, prohlédnou si školu, splní jednoduché úkoly, dostanou drobné dárečky.

Po ukončení zápisového období (po 30. dubnu) bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod registračními kódy. (na webových stránkách školy a na vchodových dveřích)

V případě nejasností, dotazů nebo potřeby konzultace je možno kontaktovat ředitele školy na čísle 737 100 228. Pro komunikaci emailem a zasílání dokumentů: zspospisil@seznam.cz

Chcete-li zapsat dítě mladší, které dovrší šestý rok od 1. září 2024 do 30. června 2025, kdy je možné využít nástupu do přípravné třídy, zkontaktujte se pro podrobnosti s ředitelem školy.