O ŠKOLE

HISTORIE

Historie školy se začala psát v roce 1957, kdy byl položen základní kámen této stavby. Po dvou letech práce byla o prázdninách roku 1959 dokončena a k 1. 9. téhož roku slavnostně otevřena. Budova školy měla 10 učeben, 2 menší místnosti pro ředitelnu a sborovnu, 3 malé kabinety a 7 oddělení šaten.

Do obvodu školy patřila jihozápadní část města a obce Dlouhoňovice, Hejnice, Bohousová, Záchlumí a Lukavice. Do devátých tříd chodili přechodně žáci z obcí Česká Rybná, Žampach, Písečná, Rokytnice v Orlických horách, Kunvald, Líšnice, Pastviny, Helvíkovice a Říčky. V prvním školním roce docházelo do školy 360 žáků, které učilo 13 učitelů. Prvním ředitelem byl Jan Renčín.

Další léta školy běžela v zaběhnutých kolejích té doby. Nedostatek prostor byl řešen rozmístěním některých tříd po různých budovách města, což přinášelo velké problémy v systému řízení školy. V roce 1960 — 1961 došlo k rozšíření výuky základního školství o jeden ročník a od února 1961 až do počátku 90. let škola nesla název Základní devítiletá škola. Po následující restrukturalizaci školství byl název změněn na Základní škola, který je platný dodnes. K tomuto vznikajícímu komplexu bylo projektováno od 60. let několik variant přístaveb pro rozšíření školy (další učebny, stravovací úsek) a to po obou stranách původní budovy. Řediteli školy byli postupně Josef Duchoň, Jan Novoselský, Božena Kytýrová, Jiří Krčál a Vilém Křečan.

Zlom ve vývoji školy nastal na přelomu 80. a 90. let minulého století s výstavbou sídliště. Tehdy bylo rozhodnuto přistavět k původní budově školy nový pavilon se spojovacím krčkem vlevo, který je v provozu od školního roku 1990/91. Původní plány zahrnovaly výstavbu celého školního areálu zahrnujícího tělocvičny, atletický ovál, školní jídelnu, dílny, pozemky a dokonce plavecký bazén. Na realizaci bohužel vývojem událostí v devadesátých letech již nedošlo. Základní škola se tak pomyslně rozdělila na dvě části. V původní budově „staré školy“ zůstal nižší stupeň ZŠ a školní družina, v nové budově jsou umístěny ročníky druhého stupně ZŠ. Třetí část školy je umístěna ve druhém nadzemním podlaží budovy Městské knihovny.

Současným ředitelem školy je od 1. srpna 2008 Mgr. Roman Pospíšil. Za jeho funkčního období došlo k rozsáhlé rekonstrukci nejprve tzv. „nové budovy“ a posléze i k opravě a zateplení pláště budovy a střechy „staré školy“ včetně spojovací chodby.