FORMULÁŘE

Žádost o uvolnění žáka z vyučování - jeden a více dní.pdf

Žádost o uvolnění z výuky na jeden nebo více dnů

Žádost o uvolnění z TV.pdf

Žádost o uvolnění z výuky TV

Žádost o přestup žáka.pdf

Žádost o přestup z jiné ZŠ

Dotazník-pro-rodiče-k-zápisu.pdf

Dotazník pro rodiče k zápisu

Přihláška do přípravného ročníku.pdf

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Žádost o uvolnění vyučování - dřívější odchod.pdf

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o studium v zahr.pdf

Žádost o plnění školní docházky v zahraničí

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání.pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o slovní hodnocení.pdf

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o IVP.pdf

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu